Vietnamese | English  

TRA & ASSOCIATES là công ty luật sở hữu trí tuệ có trụ sở tại Hà Nội gồm 3 thành viên sáng lập, được hỗ trợ bởi đội ngũ các chuyên gia pháp lý, kỹ thuật có trình độ và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.

TRA & ASSOCIATES cung cấp các dịch vụ sở hữu trí tuệ, từ việc nộp các đơn đăng ký đến hỗ trợ các trường hợp phức tạp. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm tra cứu khả năng đăng ký, nộp đơn và theo đuổi các đơn sở hữu công nghiệp, nộp phí duy trì hàng năm cho bằng độc quyền sáng chế, nộp đơn phản đối và đơn khiếu nại đối với quyết định của cơ quan quản lý về sở hữu công nghiệp. Ngoài ra, TRA & ASSOCIATES còn đại diện cho khách hàng trong việc xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.


 Copyright © Tra & Associates