Vietnamese | English  

Cục Sở hữu Trí tuệ (IPVN): http://www.ipvietnam.gov.vn

Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO): www.wipo.int

Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (VIPRI): http://vipri.gov.vn

Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO): www.uspto.gov

Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO): https://www.jpo.go.jp/e

Cơ quan Sở hữu Trí tuệ châu Âu (EUIPO): https://euipo.europa.eu


 Copyright © Tra & Associates