Vietnamese | English  

TRA & ASSOCIATES là Công ty Luật Sở hữu Trí tuệ được thành lập bởi ông Trần Hữu Trà và được hỗ trợ bởi đội ngũ các chuyên gia pháp lý và kỹ thuật có trình độ và kinh nghiệm.

TRA & ASSOCIATES cung cấp các dịch vụ về Sở hữu Trí tuệ như đăng ký bảo hộ độc quyền Nhãn hiệu, Sáng chế, Giải pháp Hữu ích, Kiểu dáng Công nghiệp và Bản quyền Tác giả. Ngoài ra, TRA & ASSOCIATES còn cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc đăng ký hợp đồng chuyển nhượng, chuyển giao và thực thi quyền Sở hữu Trí tuệ. Ngoài Việt Nam, TRA & ASSOCIATES còn cung cấp dịch vụ đăng ký và bảo hộ quyền Sở hữu Trí tuệ ở các nước khác như Lào, Cambodia, Myanmar…

TRA & ASSOCIATES cung cấp dịch vụ về Sở hữu Trí tuệ thường xuyên cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

TRA & ASSOCIATES hiện là thành viên của các Hiệp hội nghề nghiệp trong nước và quốc tế như Đoàn Luật Sư thành phố Hà Nội, Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (VIPA), Hiệp hội Sở hữu Trí tuệ Đông Nam Á (ASEAN IPA), Hiệp hội Luật sư Sáng chế Châu Á (APAA), Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế (INTA).


 Copyright © Tra & Associates