Vietnamese | English  

TRÀ VÀ CỘNG SỰ cung cấp các dịch vụ sau:

 - Tra cứu, đăng ký, gia hạn, duy trì hiệu lực Nhãn hiệu, Sáng chế, Giải pháp Hữu ích, Kiểu dáng Công nghiệp và Bản quyền Tác giả.

 - Đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền Sở hữu Trí tuệ và hợp đồng chuyển giao công nghệ.

 - Đại diện cho chủ sở hữu quyền trong việc thực thi quyền Sở hữu Trí tuệ.


 Copyright © Tra & Associates