Vietnamese | English  

Ông Trần Hữu Trà
Giám đốc, Luật sư, Luật sư sáng chế, người sáng lập TRÀ VÀ CỘNG SỰ

Về học thuật:

 - Cử nhân Tài chính, Ngân hàng trường Đại học Kinh tế Quốc dân;

 - Cử nhân Luật, trường Đại học Luật Hà Nội;

 - Kỹ sư Tự động hóa, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội;

 - Thạc sỹ luật, trường Đại học Niigata Nhật Bản.

Về hiệp hội hành nghề:

Ông Trần Hữu Trà hiện là thành viên tích cực của các tổ chức nghề nghiệp và hiệp hội sau:

 - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội (Hanoi Bar Association)

 - Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (VIPA)

 - Hiệp hội Sở hữu Trí tuệ Đông Nam Á (Asean IPA)

 - Hiệp hội Luật sư Sáng chế châu Á (APAA)

 - Hiệp hội Nhãn hiệu quốc tế (INTA)

Về ngôn ngữ:

Ngoài việc sử dụng tốt ngôn ngữ tiếng Việt, ông Trần Hữu Trà có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh và tiếng Nhật Bản (giao tiếp cơ bản).


Back to Our People
 
 Copyright © Tra & Associates